Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujących

w Publicznym Gimnazjum w Walimiu w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp

Zajęcia edukacyjne

Klasa

Nr dopusz

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

Autor

Uwagi

 

 

1

 

 

Biologia

Klasa 1

Puls życia

Nowa Era

Małgorzata Jefimow

Marian Sęktas

 

 

Klasa 2

 

Puls życia

część 2

Nowa Era

Małgorzata Jefimow

 

Klasa 3 

Puls życia

część 3

Nowa Era

Beata Sągin

Andrzej Boczarowski

Marian Sęktas

 

 

 

2

 

 

 

Język polski

Klasa 1

Słowa na czasie

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

dla klas I gimnazjum

 

Słowa na czasie

Podręcznik do kształcenia językowego

z ćwiczeniami

dla klas I gimnazjum

 

Nowa Era

M. Chmiel

Wilga Herman

Zofia Pomirska

Piotr Doroszewski

 

Anna Grabarczyk

 

Klasa 2

 

 

 

 

 

 

Słowa na czasie

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

dla klas II gimnazjum

 

Słowa na czasie

Podręcznik do kształcenia językowego

z ćwiczeniami

dla klas II gimnazjum

 

Nowa Era

M. Chmiel

Wilga Herman

Zofia Pomirska

Piotr Doroszewski

 

Wilga Herman

 

Klasa 3

 

Słowa na czasie

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

dla klas III gimnazjum

 

Słowa na czasie

Podręcznik do kształcenia językowego

z ćwiczeniami

dla klas III gimnazjum

 

 

Nowa Era

M. Chmiel

Wilga Herman

Zofia Pomirska

Piotr Doroszewski

 

Wilga Herman

 

 

 

3

 

 

Historia

Klasa 1

Śladami przeszłości

Nowa Era

Pod redakcją

Stanisława Roszaka

 

Klasa 2

 

Śladami przeszłości

Nowa Era

Stanisław Roszak

 

 

Klasa 3

 

Śladami przeszłości

Nowa Era

Stanisław Roszak

Anna Łaszkiewicz

 

 

 

4

 

 

 

Matematyka

Klasa 1

Matematyka 1  z plusem

GWO

Praca zbiorowa pod redakcją

 M. Dobrowolskiej

 

Klasa 2

Matematyka  2 z plusem

GWO

Praca zbiorowa pod redakcją

 M. Dobrowolskiej

 

Klasa 3

Matematyka wokół nas

WSiP

A. Drążek          

 Ewa Duvnjak

Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

 

 

 

5

 

 

Fizyka

Klasa 1

Świat fizyki

ZamKor

Praca zbiorowa pod redakcją

Barbary Sagnowskiej

 

Klasa 2 

Świat fizyki

ZamKor

Praca zbiorowa pod redakcją

Barbary Sagnowskiej

 

Klasa 3

Świat fizyki

ZamKor

Praca zbiorowa pod redakcją

Barbary Sagnowskiej

 

 

 

6

 

 

Język  niemiecki

Klasa 1

Das ist Deutsch- 1

 grupa początkująca

 

Kompass 1

- grupa zaawansowana

Nowa Era

 

 

PWN

Jolanta Kamińska

 

 

Elżbieta Reymont

Agnieszka Sibiga

Małgorzata Jezierska-Wijak

 

Klasa 2

Das ist Deutsch-1- I semestr

Das ist Deutsch-2-II semestr

 grupa początkująca

 

Kompass 2

 - grupa zaawansowana

Nowa Era

 

 

 

PWN

Jolanta Kamińska

 

 

 

Elżbieta Reymont

Agnieszka Sibiga

Małgorzata Jezierska-Wijak

 

Klasa 3

grupa początkująca

Das ist  Deutsch- 3

 

Kompass 4

 

Nowa Era

 

 

PWN

Jolanta Kamińska

 

 

Elżbieta Reymont

Agnieszka Sibiga

Małgorzata Jezierska-Wijak


 

7

 

Język angielski

Klasa 1

 Upbeat 1

 grupa podstawowa

 

 

English Plus 1 –

SB WITH ONLINE WORK BOOK

grupa zaawansowana

Pearson Longman

 

 

 

Oxford University Press

I. Freebairn, J. Bygrave,

J. Copage, L. Kilbey

 

Ben Wetz

Diana Pye

Jenny Quintana

James Styring

Nicholas Tims

 

Klasa 2

 Exam Connections

1 i 2

 

 

English Plus 2 –

SB WITH ONLINE WORK BOOK

grupa zaawansowana

Oxford

Publicity Press

 

 

Oxford University Press

Diana Dye

Joanna Spencer-Kępczyńska

Dariusz Kętra

 

Ben Wetz

Diana Pye

Jenny Quintana

James Styring

Nicholas Tims

 

Klasa 3

 

 

 

 

 

Exam Connections 2

 

 

 

New Oxford Gimnazjum Expert

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Oxford

Publicity Press

 

 

Oxford

Publicity Press

Diana Dye

Joanna Spencer-Kępczyńska

Dariusz Kętra

 

Jenny Quinatana

Konsultacja: Ilona Gąsiorowska - Kozłowska

 

 

 

8

 

 

Wiedza o społeczeń

stwie

Klasa 1

--------------------------

---------------------

-----------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

Klasa 2

Wczoraj i dziś – część 1

Nowa Era

Iwona Janicka

Aleksandra Kucia

Tomasz Maćkowski

 

Klasa 3

Wczoraj i dziś – część 2

Nowa Era

Iwona Janicka

Aleksandra Kucia

Arkadiusz Janicki

Tomasz Maćkowski

 

 

 

9

 

Muzyka

Klasa 1

Muzyka – podręcznik

dla gimnazjum

Operon

Małgorzata Rykowska

Zbigniew Szałko

 

Klasa 2

Muzyka – podręcznik

dla gimnazjum

Operon

Małgorzata Rykowska

Zbigniew Szałko

 

Klasa 3

------------------------

---------------------

------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

 

10

 

Geografia

Klasa 1

Planeta Nowa 1

podręcznik i ćwiczenia

Nowa Era

Roman Malarz

 

Klasa 2

Planeta Nowa 2

Nowa Era

Dawid Szczypiński

Mirosław Wójtowicz

 

Klasa 3

Planeta Nowa 3
podręcznik i ćwiczenia

Nowa Era

Mariusz Szubert

 

 

11

 

Chemia

Klasa 1

Chemia Nowej Ery 1

Nowa Era

 

 Teresa Kulawik,

 Jan Kulawik,     

 Maria Litwin

 

Klasa 2

Chemia Nowej Ery 2

Nowa Era

 

 Teresa Kulawik,

 Jan Kulawik,     

 Maria Litwin

 

Klasa 3

 

Chemia Nowej Ery  3

Nowa Era

T. Kulwik,

J. Kulawik

M. Litwin

 

 

 

12

 

Religia

Klasa 1

 

Seria: W drodze do Emaus

Szukam Was 1

 

WAM  Kraków

Rok wyd. 2012

Ks. Zbigniew Marek SJ

 

 

Klasa 2

 

 Seria: W drodze do Emaus

Jezus działa i zbawia

WAM  Kraków

Rok wyd. 2013

Ks. Zbigniew Marek SJ

Anna Walulik

 

Klasa 3

Jezus prowadzi i zbawia

WAM  Kraków

Ks. Zbigniew Marek SJ

 

 

 

13

 

Plastyka

Klasa 1

------------------------

---------------------

------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

Klasa 2

------------------------

---------------------

------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

Klasa 3

 

Bliżej sztuki

WSiP

Stanisław Krzysztof Stopczyk

 

14

Technika

Klasa 1

 

----------------------------

----------------------

-----------------------------

Brak podręcznika

Klasa 2

 

----------------------------

----------------------

-----------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

Klasa 3

----------------------------

----------------------

-----------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

15

Edukacja dla bezpie

czeństwa

Klasa 1

------------------------------

-------------------------

----------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

Klasa 2

------------------------------

-------------------------

----------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

16

Informatyka

Klasa  1

„Informatyka Europejczyka”  iPodręcznik dla gimnazjum

Helion

Jolanta Pańczyk

Jarosław Skłodowski

 

Klasa 2

 

Informatyka Europejczyka”

iPodręcznik dla gimnazjum

Helion

Jolanta Pańczyk

Jarosław Skłodowski

 

Klasa 3

 

--------------------------

---------------------

------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

17

Wdżwr

Klasa 1

----------------------------

---------------------

------------------------------

Brak podręcznika

Klasa 2

----------------------------

---------------------

------------------------------

Brak podręcznika

Klasa 3

----------------------------

---------------------

------------------------------

Brak podręcznika

18

Zajęcia artystyczne

Klasa 1

----------------------------

---------------------

------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

 

 

Klasa 2

---------------------------

---------------------

------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone

 

 

Klasa 3

----------------------------

---------------------

------------------------------

w r. szk. 2013/2014 zajęcia nie prowadzone