„Prawdziwi przyjaciele to ci,

  którzy bezinteresownie pragną

  dobra swoich przyjaciół”

Arystoteles

Podziękowanie

          dla Panów

Krzysztofa Kwiatkowskiego i Grzegorza Grzegorzka


 Społeczność  Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu

składa

 

serdeczne podziękowanie za ufundowanie poczęstunku

z okazji  „Dnia Dziecka”

 

 

Walim, 03.06.2013r.